English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Springer, M. B. Leitner, R. Ruhmann

Nowy redoksydacyjnie aktywny ciekłokrystaliczny kopolimetakrylan z bocznymi grupami fenyloazoantrachinonowymi (wersja angielska)

Polimery 1999, nr 1, 013


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.013


Streszczenie

Monomeryczne metakrylany (2 i 3, rys. 2) poddano polimeryzacji rodnikowej w roztworze 1,2-dichloroetanu, uzyskując kopolimetakrylan (p2co3, rys. 1), w którym poprzez heksametylenowe łączniki elastyczne są przyłączone boczne grupy fenyloazoantrachinonowe (7% mol.) i 4-metoksyfenylobenzoesanowe (93% mol.). Skład kopolimeru oznaczono metodą 1H-NMR i potwierdzono spektrofotometrycznie (UV-VIS). Metodą chromatografii żelowej ustalono liczbowo średni ciężar cząsteczkowy kopolimeru (Mn = 21 000) oraz stosunek Mw/Mn = 2,8. Metodą rożnicowej kalorymetrii skaningowej określono wartość Tg = 42°C (drugi cykl grzejny) oraz ustalono, że w temp. 110°C wysokotemperaturowa faza nematyczna przechodzi w izotropową. Stwierdzono, że kopolimer ulega dwustopniowej odwracalnej redukcji zgodnej z mechanizmem oksydacyjno-redukcyjnym ЕЕ (rys. 3). Pomiary wykonane metodą cyklicznej woltamperometrii z kilku- do 20-krotnym skanowaniem wykazały dużą stabilność elektrochemiczną błonek kopolimeru. W celu ustalenia elektrodiromatycznych właściwości kopolimeru nieodzowne są badania metodami spektroelektrochemicznymi.
Słowa kluczowe: kopolimetakrylan, grupy fenyloazoantrachinonowe, kopolimeryzacja rodnikowa, woltamperometria cykliczna, mechanizm redukcyjno-oksydacyjny ЕЕ

Zainteresowanych dostępem do pełnej wersji artykułu prosimy o kontakt z redakcją polimery@ichp.pl