English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Ziółkowska, A. Shyichuk, K. Żelazko

Nowy sposób spektrofotometrycznego oznaczania stężenia poli(chlorku

diallilodimetyloamonowego) (j. ang.)

Polimery 2012, nr 4, 303


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.303

Streszczenie

Metoda Bradford, używana do spektrofotometrycznego oznaczania białek za pomocą barwnika błękitu brylantowego Comassie G-250, została zastosowana do ilościowej analizy merów poli(chlorku dimetylodialliloamonowego) w roztworach wodnych. Wykazano, że szerokie maksimum absorpcji kompleksu barwnik-PDDA stwarza możliwość oznaczenia stężenia merów polimeru w dużym zakresie długości fal, tj. od 570 do 630 nm (rys. 1). Wzrost absorbancji występuje wraz ze wzrostem stężenia merów polimeru do 0.042 mmola/dm3 (rys. 2). Krzywe kalibracyjne spełniające równania wielomianowe drugiego stopnia dają możliwość precyzyjnych oznaczeń wtedy, gdy stężenia merów PDDA nie przekraczają 0.03 mmola/dm3. Linearyzację krzywej wzorcowej można przeprowadzić w zakresie stężeń merów polimeru od 0 do 0.019 mmola/dm3, jednak zabieg ten powoduje spadek dokładności dopasowania danych doświadczalnych i linii trendu.


Słowa kluczowe: poli(chlorek dimetylodialliloamonowy), błękit brylantowy Coomassie G-250


e-mail: dorota_z@utp.edu.pl

D. Ziółkowska, A. Shyichuk, K. Żelazko (92.4 KB)
Nowy sposób spektrofotometrycznego oznaczania stężenia poli(chlorku diallilodimetyloamonowego) (j. ang.)