English version
Drukuj

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540016314-N-2020 z dnia 28-01-2020 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 637363-N-2019
Data: 20/12/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 45161000000000, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 568 22 90, e-mail malgorzata.rudyk@ichp.pl, faks 22 568 22 63.
Adres strony internetowej (url): www.ichp.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: data: 2020-01-30, godzina 11:00
W ogłoszeniu powinno być: data: 2020-02-10 godzina 11:00

Przedłużenie terminu składania ofert (247.2 KB)