English version
Drukuj

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540182505-N-2020 z dnia 22-09-2020 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 581474-N-2020
Data: 04/09/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 45161000000000, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 568 22 90, e-mail malgorzata.rudyk@ichp.pl, faks 22 568 22 63.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.ichp.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: termin składania ofert:2020-09-17
W ogłoszeniu powinno być: termin skłAdania ofert:2020-10-01

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: iv
Punkt: 6.3
W ogłoszeniu jest: termin związania ofertą: do 2020-10-16
W ogłoszeniu powinno być: termin związania ofertą: do 2020-10-30