English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Mrówka, T. Machoczek, M. Szymiczek, P. Gągol, S. Duda, Ł. Marcoll

Obróbka powierzchniowa elementów wytwarzanych przyrostowo w technologii FFF
(Fused Filament Fabrication) (j.ang.)

Polimery 2020, nr 1, 51


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.1.7

Streszczenie

Zbadano możliwości wykorzystania chemicznych i fizycznych metod obróbki powierz­chniowej elementów wydrukowanych za pomocą drukarki 3D. Elementy wytworzono z polilaktydu (PLA) i kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego (ABS) – materiałów najpowszechniej stosowanych w technologii Fused Filament Fabrication (FFF). Jakość wykonania przy użyciu poszczególnych metod oceniano na podstawie chropowatości powierzchni wytworzonych elementów. Najlepszą gładkość powierzchni uzyskano w wyniku obróbki wydrukowanych elementów papierami ściernymi i nałożeniu żywicy epoksydowej. Zamierzony efekt uzyskano też w wyniku obróbki próbek z PLA w oparach chloroformu, a próbek z ABS w oparach acetonu.


Słowa kluczowe: FFF (Fused Filament Fabrication), polilaktyd (PLA), kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), obróbka powierzchniowa, chropowatość powierzchni
M. Mrówka, T. Machoczek, M. Szymiczek, P. Gągol, S. Duda, Ł. Marcoll (1.3 MB)
Obróbka powierzchniowa elementów wytwarzanych przyrostowo w technologii FFF (Fused Filament Fabrication) (j.ang.)