English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Sikora

Obróbka tworzyw - zagadnienia ogólne

Polimery 2001, nr 1, 1


Streszczenie

Przedstawiono przegląd (81 pozycji literaturowych) dotyczący rozwoju obróbki tworzyw od przełomu XIX i XX wieku do czasów współczesnych w Polsce i na świecie. Omówiono charakterystykę ogólną obróbki z uwzględnieniem istoty jej podstaw teoretycznych i usytuowaniem obróbki w procesie wytwarzania elementów z tworzyw. Podano klasyfikację obróbki - podział na obróbkę plastyczną i obróbkę skrawaniem oraz dalej na metody i odmiany. Przedstawiono zagadnienia związane z zapisem konstrukcji, technologii i materiału (tworzywa) oraz wspomaganiem komputerowym wraz z charak­terystyką systemów komputerowych w obróbce tworzyw, jak też refleksje o twórczości naukowej.


Słowa kluczowe: rozwój obróbki tworzyw, obróbka plastyczna tworzyw, obróbka skrawaniem tworzyw, systemy komputerowe
R. Sikora (792.9 KB)
Obróbka tworzyw - zagadnienia ogólne