English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Flizikowski, I. Piasecka, W. Kruszelnicka, A. Tomporowski, A. Mroziński


Ocena destrukcyjności polimerowych łopat elektrowni wiatrowych (j.ang.)
Polimery 2018, nr 5, 381

DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.5.7

Streszczenie
Zaproponowano procedurę badań i oceny destrukcyjności łopat wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90. Przyjęto cztery przestrzenie destrukcyjnego oddziaływania: stanowisko pracy operatorów – destrukcyjność ergonomiczna, dokładność realizacji funkcji siłowni – funkcjonalna, środowisko organizmów żywych – ekologiczna, urządzenia, maszyny, instalacje – technologiczna. Analizowany cykl życia obejmował etapy od wykonania projektu do zagospodarowania poużytkowego łopat wykonanych z tworzyw polimerowych. Najwyraźniejsze zmniejszenie poziomu destrukcyjnego oddziaływania podczas wytwarzania, eksploatacji i recyklingu łopat wirnika elektrowni wiatrowej stwierdzono w odniesieniu do procesów związanych z wydobyciem paliw kopalnych (-2,56 · 105 MJ).
Słowa kluczowe: ocena cyklu życia, Eko-wskaźnik 99, materiały polimerowe, łopaty turbinwiatrowych
e-mail: fliz@utp.edu.pl
J. Flizikowski, I. Piasecka, W. Kruszelnicka, A. Tomporowski, A. Mroziński (508.1 KB)
Ocena destrukcyjności polimerowych łopat elektrowni wiatrowych (j.ang.)