English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Sarzyński, J. Jaszczyński

Ocena jakości materiałów opakowaniowych żywności metodami analizy sensorycznej i instrumentalnej

Polimery 2001, nr 4, 261


Streszczenie

Rozwinięto zaproponowane wcześniej [1-3] ilościowe kryteria kwalifikacji sensorycznej tworzywowych opakowań żywności oparte na wyznaczaniu wartości współczynnika X w odniesieniu do rzeczywistych folii opakowaniowych [równanie (1)]. Wartości X dotyczące występujących w opakowaniu substancji zapachowych można obliczyć zarówno na podstawie parametrów sensorycznych, jak i wyników analizy instrumentalnej. Parametrami wyznaczanymi są: sensoryczne rozcieńczenia graniczne w wodzie Pvol badanej substancji oraz graniczne wartości wysycenia nią materiałów opakowaniowych żywności mi,X odnoszące się do wartości krytycznych współczynnika X. Liniowe zależności między tymi wielkościami [równania (2)-(4)] pozwalają na łatwe wyznaczenie brakującego parametru na podstawie znajomości dwóch po­zostałych; w przypadkach szczególnych wystarcza znajomość podstawowego parametru sensorycznego Pvol. Sformułowane kryteria zweryfikowano doświadczalnie metodą instrumentalną GC/MS w trybie pracy SCAN i SIM w odniesieniu do stężeń subsensorycznych 8 rozpuszczalników występujących w nadrukach folii opakowaniowych i podejrzanych o działanie toksyczne (tabele 1-3).


Słowa kluczowe: opakowania żywności, folie z tworzyw sztucznych, migrujące składniki zapachowe, analiza GC/MS, olfaktometria
W. Sarzyński, J. Jaszczyński (344.5 KB)
Ocena jakości materiałów opakowaniowych żywności metodami analizy sensorycznej i instrumentalnej