English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Kruszelnicka, D. Ginter-Kramarczyk, A. Rudawska, S. Zajchowski, J. Tomaszewska

Ocena kąta zwilżania kompozytów polimerowo-drzewnych poddanych działaniu osadu czynnego

Polimery 2017, nr 3, 208


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.208

Streszczenie
Kompozyty polimerowo-drzewne (WPC), ze względu na swoje unikatowe właściwości, mogą być wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, w tym także jako wypełnienie/nośnik w technologii oczyszczania ścieków z zastosowaniem złoża ruchomego (MBBR – Moving Bed Biofilm Reactor). Przedstawiono wyniki badań zmiany zwilżalności kompozytów WPC poddanych działaniu osadu czynnego w ciągu 6 lub 12 miesięcy. Stwierdzono, że zwilżalność w istotnym stopniu wpływa na stopień absorpcji i agregacji na materiale – cechy zależne głównie od energii powierzchniowej, determinującej m.in. szybkość i stopień tworzenia biofilmu (narastającego na powierzchni elementu z tworzywa zanurzonego w bioreaktorze) oraz wodochłonność danego materiału. Stwierdzono bezpośrednią zależność wartości kąta zwilżania od składu kompozytu WPC i czasu jego przebywania w bioreaktorze z osadem czynnym. Próbki referencyjne niepoddane działaniu osadu czynnego wykazywały porównywalną i niezależną od składu zwilżalność. Zaobserwowano, że wydłużenie czasu ekspozycji do 12 miesięcy wyraźnie pogorszyło zwilżalność kompozytów.
Słowa kluczowe: technologia złoża ruchomego (MBBR), kompozyty polimerowo-drzewne, technologia oczyszczania ścieków, zwilżalność
e-mail: izabela.kruszelnicka@put.poznan.pl
I. Kruszelnicka, D. Ginter-Kramarczyk, A. Rudawska, S. Zajchowski, J. Tomaszewska (529.5 KB)
Ocena kąta zwilżania kompozytów polimerowo-drzewnych poddanych działaniu osadu czynnego