English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Skraga, A. Wąsicki, K. Piszczek, S. Zajchowski, R. Gruszka, J. Tomaszewska


Ocena stopnia zżelowania plastyfikatów poli(chlorkuwinylu) za pomocą plastomeru kapilarnego

Polimery 1999, nr 2, 138


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.138


Streszczenie

Przeprowadzono badania nad optymalizacją warunków oznaczania masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) mieszanek plastyfikowanego PVC w celu uzyskania największych różnic w szybkości płynięcia próbek słabo i silnie zżelowanych. W tak dobranych warunkach pomiaru (nacisk 400 N, temperatura 130°C) wyznaczono zależności względnego stopnia zżelowania(G) w funkcji MFR czterech rożnych plastyfikatów PVC żelowanych w szerokim przedziale temperatury (od 115°C do 190°C). Zależności te mają charakter liniowy [rys. 13 oraz równania (2a)—(2d)], zatem pojedynczy pomiar MFR może być podstawą do ilościowego określenia względnego stopnia zżelowania mieszanek PVC żelowanych w rożnej temperaturze (rys. 12).
Słowa kluczowe: plastyfikowany PVC, pomiar wskaźnika płynięcia, oznaczanie stopnia zżelowania

Zainteresowanych dostępem do pełnej wersji artykułu prosimy o kontakt z redakcją polimery@ichp.pl