English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Kropidłowska, E. Irzmańska, M. Jurczyk-Kowalska

Ocena uszkodzeń polimerowych podnosków stosowanych w obuwiu ochronnym – studium przypadku

Polimery 2019, nr 7-8, 514


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.7.8

Streszczenie

Oceniano uszkodzenia polimerowych podnosków stosowanych najczęściej w obuwiu ochronnym, dostępnym w handlu. Badania laboratoryjne obejmowały wytrzymałość na obciążenie ściskające standardowe i niestandardowe występujące w rzeczywistych warunkach pracy. Z wykorzystaniem analizy mikroskopowej oceniano strukturę materiałów podnosków poddanych testom odporności na ściskanie. Wyniki badań wskazują, że polimerowe podnoski nie ulegają uszkodzeniom pod wpływem zarówno standardowego (10, 15 kN), jak i niestandardowego (20 kN) obciążenia ściskającego.


Słowa kluczowe: polimerowe podnoski, obuwie ochronne, wytrzymałość na ściskanie
P. Kropidłowska, E. Irzmańska, M. Jurczyk-Kowalska (1.86 MB)
Ocena uszkodzeń polimerowych podnosków stosowanych w obuwiu ochronnym – studium przypadku