English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Sebai, P. Ruśkowski, A. Gadomska-Gajadhur, J. Mierzejewska, A. Kruk, L. Synoradzki

Ocena właściwości antymikrobiologicznych proleków chlorofenezyny (j. ang.)

Polimery 2019, nr 5, 327


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.5.2

Streszczenie
Otrzymano sfery z proleku chlorofenezyny (CF) i polilaktydu (PLA), polikaprolaktonu (PCL) lub ich kopolimeru, a także sfery hybrydowe z substancją aktywną dodatkowo rozproszoną w matrycy proleku. W celu sprawdzenia, czy aktywność CF została zachowana, zbadano właściwości antymikrobiologiczne wszystkich otrzymanych form proleku wobec bakterii, drożdży i grzybów strzępkowych. Uzyskane wyniki wskazują na możliwe szerokie spektrum aplikacji tych form leku, szczególnie w charakterze konserwantu.

Słowa kluczowe: aktywność antymikrobiologiczna, konserwanty, grzyby, biodegradacja, biopolimery

A. Sebai, P. Ruśkowski, A. Gadomska-Gajadhur, J. Mierzejewska, A. Kruk, L. Synoradzki (1.42 MB)
Ocena właściwości antymikrobiologicznych proleków chlorofenezyny