English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Koźmińska, I. Oleksiewicz, A. Pinar, W. Dominikowski

Ocena wpływu biochemicznej modyfikacji powierzchni włókien poliestrowych na wskaźniki komfortu higienicznego wyrobów

Polimery 2014, nr 3, 246


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.246

Streszczenie

Przedstawiono rozwiązania z zakresu laboratoryjnych metod wykończenia tekstyliów poliestrowych, mających na celu osiągnięcie cech użytkowego komfortu fizjologicznego wyrobów. Przeprowadzono modyfikację biochemiczną materiałów z zastosowaniem enzymów hydrolitycznych, a tak zmodyfikowany materiał napawano środkiem o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Oceniono wpływ modyfikacji enzymatycznej na właściwości higroskopijne materiału poliestrowego, a także odporność cech antybakteryjnych na wielokrotne pranie. Wyniki badań wskazują na nowe możliwości technologiczne chemicznego kształtowania specjalnych funkcji użytkowych tekstyliów, wykorzystujące powierzchniową modyfikację struktury włókien poliestrowych.


Słowa kluczowe: włókna poliestrowe, procesy wykończalnicze tekstyliów, modyfikacja biochemiczna, aktywność antybakteryjna, komfort fizjologiczny wyrobów

e-mail: rkozminska@iw.lodz.pl

R. Koźmińska, I. Oleksiewicz, A. Pinar, W. Dominikowski (851.9 KB)
Ocena wpływu biochemicznej modyfikacji powierzchni włókien poliestrowych na wskaźniki komfortu higienicznego wyrobów