English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Bienias, W. Michalski , L. Wagner

Ocena wytrzymałości mechanicznej światłoutwardzalnego polimeru stomatologicznego wzmocnionego włóknami aramidowymi, szklanymi oraz hybrydowymi aramidowo-szklanymi (j. ang.)

Polimery 2019, nr 9, 604


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.9.5

Streszczenie

Porównano właściwości wytrzymałościowe światłoutwardzalnego polimeru stomatologicznego wzmocnionego długimi włóknami szklanymi, aramidowymi lub hybrydowymi aramidowo-szklanymi. Statyczne próby wytrzymałościowe 40 próbek kompozytu na zginanie przeprowadzono przy użyciu maszyny Zwick 1435 z wykorzystaniem programu testXpert V.8.1. Wytrzymałość na zginanie polimeru wzmocnionego włóknami aramidowymi zwiększyła się prawie trzykrotnie, a w wypadku wzmocnienia włóknami szklanymi – dwukrotnie.


Słowa kluczowe: wytrzymałość mechaniczna, polimer, włókna szklane, włókna aramidowe, włókna hybrydowe aramidowo-szklane
B. Bienias, W. Michalski , L. Wagner (437.9 KB)
Ocena wytrzymałości mechanicznej światłoutwardzalnego polimeru stomatologicznego wzmocnionego włóknami aramidowymi, szklanymi oraz hybrydowymi aramidowo-szklanymi (j. ang.)