English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

L. Wagner, M. Ponto-Wolska, Z. Raszewski, Ł. Zadrożny

Ocena wytrzymałości połączenia wybranych cementów polimerowych
z zębiną kanałową i wkładem wzmocnionym włóknem szklanym (j.ang.)

Polimery 2016, nr 11-12, 831


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.831

Streszczenie

Oceniono wytrzymałość połączenia cementów polimerowych z zębiną kanałową i wkładem wzmocnionym włóknem szklanym. Zbadano pięć rodzajów polimerowych cementów stosowanych do stałego osadzania wkładów. Przeprowadzono test wytrzymałościowy 30 próbek zębów, podzielonych na dwie grupy: 15 zębów osadzonych pionowo i 15 zębów osadzonych pod kątem 45°. Wszystkie próbki poddano działaniu siły zgniatającej za pomocą urządzenia Instron 4411, a następnie każdą próbkę analizowano metodą mikroobrazowej tomografii komputerowej (mikro-CT) w celu sprawdzenia stanu połączenia między zębiną i cementem oraz wkładem i cementem.

W żadnym wypadku nie stwierdzono zerwania połączenia. Zaobserwowano jedynie różnice wartości siły uszkadzającej wkład. W wypadku próbki ustawionej pionowo wyniosła ona średnio 532,5 N, a próbki ustawionej pod kątem – 117,9 N. W obszarach analizowanych metodą mikro-CT nie stwierdzono zerwania połączenia. W warunkach przeprowadzonego badania wszystkie wybrane cementy polimerowe wykazały oczekiwany poziom połączenia.
Słowa kluczowe: cementy polimerowe, wkłady wzmocnione włóknem szklanym, połączenie, wytrzymałość na zgniatanie, mikroobrazowa tomografia komputerowa
e-mail: Leopold.Wagner@wum.edu.pl
L. Wagner, M. Ponto-Wolska, Z. Raszewski, Ł. Zadrożny (386 KB)
Ocena wytrzymałości połączenia wybranych cementów polimerowych z zębiną kanałową i wkładem wzmocnionym włóknem szklanym (j.ang.)