English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Lach, P. Hutař, P. Veselý, E. Nezbedová, Z. Knésl, T. Koch, C. Bierögel, W. Grellmann

Ocena za pomocą metody wciskania wgłębnika lokalnych właściwości mechanicznych złączy części wykonanych z materiałów polimerowych (j. ang.)

Polimery 2013, nr 11-12, 900


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.900

Streszczenie

W pracy podsumowano wyniki badań wykonanych metodą wciskania wgłębnika w zakresie mikro i nano oraz wyniki przedstawione w literaturze, dotyczące lokalnych właściwości złączy spawanych [poliamidu 6, polipropylenu, polietylenu (dużej gęstości i usieciowanego), poli(chlorku winylu)] i linii spoiny polimerów amorficznych i semikrystalicznych (polipropylenu, poliwęglanu, polistyrenu). W przypadku polimerów amorficznych wykazano w złączu minimum twardości i modułu sprężystości przy wciskaniu wgłębnika lub stwierdzono brak zmian tych właściwości. W przypadku polimerów semikrystalicznych twardość i moduł sprężystości osiągają maksimum w linii spoiny, złączu spawanym lub w strefach wpływu ciepła.


Słowa kluczowe: złącze spawane, linia spoiny, technika mikroindentacji, technika nanoindentacji, twardość, moduł sprężystości przy wciskaniu wgłębnika


e-mail: ralf.lach@psm.uni-halle.de

R. Lach, P. Hutař, P. Veselý, E. Nezbedová, Z. Knésl, T. Koch, C. Bierögel, W. Grellmann (703 KB)
Ocena za pomocą metody wciskania wgłębnika lokalnych właściwości mechanicznych złączy części wykonanych z materiałów polimerowych (j. ang.)