English version
Drukuj

Ochrona prawna zgłoszeń patentowych sposobu wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach biobójczych (bakteriobójczych i grzybobójczych), zwłaszcza do kompozytów polimerowych - zakończony

logo_strukturalne


20 maja 2011 r. w ramach priorytetu 1., Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2. została zawarta umowa Nr POIG.01.03.02-14-074/10-00 o dofinansowanie projektu:„Ochrona prawna zgłoszeń patentowych sposobu wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach biobójczych (bakteriobójczych i grzybobójczych), zwłaszcza do kompozytów polimerowych”


w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.


Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+RProjekt realizował Zespół Polimerów Krzemu (NB-8.3) w Instytucie Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego.


Wartość projektu ogółem

456 008,00 PLN

Wartość dofinansowania ze środków publicznych

404 400,00 PLN

w tym udział dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

343 740,00 PLN

Okres realizacji

2011 - 2015


Kierownik projektu:
dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP
tel. +48 22 568 28 40
faks +48 22 568 23 90

RAPORT zawierający wyniki realizacji projektu (637 KB)