English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

C. Diehl, H. Schlaad

Oddziaływania glikopolioksazolina-lektyna: wpływ struktury ligandu

na kinetykę powstawania klastrów (j. ang.)

Polimery 2013, nr 9, 650


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.650

Streszczenie

Metodą turbidymetryczną zbadano proces tworzenia się klastrów z udziałem konkanawaliny A (Con A) oraz glikozylowanej polioksazoliny. W odniesieniu do glikolizowanych homopolimerów a także kopolimerów blokowych strącanie klastrów z konkawalaniną A przebiegało szybciej wówczas, gdy glikozylowane łańcuchy były dłuższe a wartościowość ligandów większa. W przypadku glikolizowanych kopolimerów statystycznych takie samo zjawisko zaobserwowano wraz ze wzrostem odległości między resztami glukozowymi w polimerowym łańcuchu oraz zmniejszeniem się gęstości epitopów (miejsc bezpośredniej interakcji). Charakter niewiążących, bocznych łańcuchów makrocząsteczki również wpływa na szybkość tworzenia klastrów.


Słowa kluczowe: polioksazolina, glikopolimer, lektyna, kinetyka tworzenia klastrów
e-mail: schlaad@mpikg.mpg.de

C. Diehl, H. Schlaad (110.1 KB)
Oddziaływania glikopolioksazolina-lektyna: wpływ struktury ligandu na kinetykę powstawania klastrów (j. ang.)