English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Lü Song-tao, Luo Zhaohui, Xie Juan

Odporność zmęczeniowa starzonych mieszanek asfaltowych (j. ang.)

Polimery 2015, nr 2, 126


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.126

Streszczenie

Przeprowadzono testy nawierzchni asfaltowych stosując różne szybkości obciążania (v). Określono zależności matematyczne między wytrzymałością na obciążenia dynamiczne (Sdz) i v oraz równania opisujące trwałość zmęczeniową (Nf) w funkcji rzeczywistego współczynnika asymetrii cyklu (ts) i nominalnego współczynnika asymetrii cyklu (tm). Stwierdzono, że tylko równanie uwzględniające współczynnik ts może być stosowane do ekstrapolacji do punktu wytrzymałości na uszkodzenie (ts = 1, Nf=1). Równanie to pozwala na zaprojektowanie teoretycznej metody oceny starzenia się nawierzchni asfaltowej.


Słowa kluczowe: inżynieria drogowa, nawierzchnia asfaltowa, zmiany zmęczeniowe, starzenie, współczynnik asymetrii


e-mail: lstcs@126.com

Lü Song-tao, Luo Zhaohui, Xie Juan (116.6 KB)
Odporność zmęczeniowa starzonych mieszanek asfaltowych (j. ang.)