English version
Drukuj

Ogłoszenie o zmianie SIWZ

FL-2/223/076/20/MK

Warszawa, 23 września 2020 r.


Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia


Dotyczy: usługi przeprowadzenia ściśle określonych spraw patentowych z dziedziny chemii, biotechnologii oraz farmacji dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8,
sprawa nr FL-2/223/076/20/MK, ogłoszenie nr 581474-N-2020 z dnia 04.09.20 r.


Działając w trybie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r poz. 1843), niniejszym wprowadzamy następujące zmiany do SIWZ:


1. Zmianie ulega treść Załącznika nr 1 - „Opis przedmiotu zamówienia”. W załączeniu nowa, zmieniona treść załącznika nr 1.

2. Zmianie ulega tabela w Załączniku nr 2 „Formularz ofertowy”. W załączeniu nowa, zmieniona treść załącznika nr 2.

Zmiana SIWZ (239.2 KB)