English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

C. Dębek

Olej z pirolizy opon jako plastyfikator w mieszankach kauczukowych (j. ang.)

Polimery 2019, nr 7-8, 530


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.7.10

Streszczenie

Oceniono możliwość zastosowania jako plastyfikatory mieszanek kauczukowych frakcji ciężkich oleju popirolitycznego uzyskanego w przemysłowym procesie pirolizy opon samochodowych. W badanych plastyfikatorach oznaczano zawartość rakotwórczych wielopierścienowych węglowodorów aromatycznych WWA. Sporządzono mieszanki, a następnie wulkanizaty kauczuku styrenowo-butadienowego (SBR) zawierające wspomniane plastyfikatory oraz dla porównania – handlowe plastyfikatory ropopochodne. Stwierdzono, że mieszanki kauczukowe i wulkanizaty SBR z udziałem badanych plastyfikatorów wykazują podobne właściwości mechaniczne jak analogiczne materiały z plastyfikatorami handlowymi. Z dwóch badanych frakcji oleju popirolitycznego tylko jedna spełniała określone normami wymagania dotyczące dozwolonego poziomu zawartości WWA.


Słowa kluczowe: piroliza opon, olej popirolityczny, plastyfikator, mieszanka kauczukowa, wulkanizat, guma
C. Dębek (1.2 MB)
Olej z pirolizy opon jako plastyfikator w mieszankach kauczukowych (j. ang.)