English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Lubczak, B. Łukasiewicz

Oligoeterole i pianki poliuretanowe z pierścieniem 1,3,5-triazynowym i atomami boru

Polimery 2012, nr 11/12, 819


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.819

Streszczenie

Oligoeterole z pierścieniem 1,3,5-triazynowym i atomami boru otrzymywano w reakcjach N,N,N‘,N‘,N‘',N”-heksakis(2-hydroksyetylo)melaminy z kwasem borowym a następnie z węglanami alkilenowymi. Zbadano strukturę i właściwości fizyczne wytworzonych oligoeteroli. Uzyskane oligoeterole zastosowano do otrzymania pianek poliuretanowych o zwiększonej odporności termicznej i zmniejszonej palności. Właściwości tych pianek porównano z cechami pianek otrzymywanych bezpośrednio z melaminy i węglanów alkilenowych.


Słowa kluczowe: melamina, węglany alkilenowe, kwas borowy, estryfikacja, hydroksyalkilowanie, oligoeterole, pianki poliuretanowe, właściwości

e-mail: jml@prz.rzeszow.pl
J. Lubczak, B. Łukasiewicz (246.9 KB)
Oligoeterole i pianki poliuretanowe z pierścieniem 1,3,5-triazynowym i atomami boru