English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Szarlik, J. Bałdyga, E. Molga, M. Jasińska, M. Lewandowska, M. Dyczewski, P. Lewandowski

Opracowanie technologii otrzymywania toluenodiizocyjanianu
w procesie fosgenowania toluenodiaminy w fazie gazowej

Polimery 2016, nr 10, 719


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.719

Streszczenie

Przedstawiono działania prowadzone wspólnie przez Instytut Chemii Przemysłowej (IChP), Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej oraz Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. w Bydgoszczy mające na celu opracowanie nowej technologii produkcji toluenodiizocyjanianu (TDI) metodą fosgenowania toluenodiaminy (TDA) w fazie gazowej. Na podstawie studiów literaturowych (głównie patentów), wykonanych badań laboratoryjnych (odparowanie TDA do strumienia azotu) oraz obliczeń projektowych opracowano założenia do projektu badawczej instalacji pilotowej. Badania przeprowadzone na instalacji pilotowej zakończyły się powodzeniem i opracowaniem projektu procesowego instalacji przemysłowej o zdolności 30 000 t TDI/rok.


Słowa kluczowe: toluenodiamina, toluenodiizocyjanian, fosgen, fosgenowanie TDA w fazie gazowej
e-mail: stefan.szarlik@ichp.pl

S. Szarlik, J. Bałdyga, E. Molga, M. Jasińska, M. Lewandowska, M. Dyczewski, P. Lewandowski (1.27 MB)
Opracowanie technologii otrzymywania toluenodiizocyjanianu w procesie fosgenowania toluenodiaminy w fazie gazowej