English version
Drukuj

Opracowanie technologii produkcji nowoczesnych antypirenów hybrydowych - zakończony

NCBiR_logo

ICHP_logo

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ

Alwernia_logoZakłady Chemiczne „Alwernia” S.A. we współpracy z Instytutem Chemii Przemysłowej im. I. Mościckiego w Warszawie realizują Projekt


Opracowanie technologii produkcji nowoczesnych antypirenów hybrydowych,


który dofinansowany jest w ramach Programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


Wartość projektu: 7 000 000, 00 PLN
Wartość dofinansowania:5 000 000,00 PLN
Wysokość dofinansowania zadań realizowanych w IChP:2 700 000 PLN
Okres realizacji: 01.04.2012-31.03.2015


Kierownicy projektu ze strony IChP:

dr inż. Dorota Kijowska

tel. +48 22 568 25 05


dr inż. Piotr Jankowski

tel. +48 22 568 24 63Streszczenie projektu

Głównym celem projektu było opracowanie technologii otrzymywania nowych hybrydowych bezhalogenowych antypirenów w oparciu o sole melaminy oraz haloizyt lub grafit. Związki te zostały otrzymane na drodze modyfikacji haloizytu lub grafitu odpowiednimi solami melaminy: cyjanuranem, fosforanem lub polifosforanem melaminy. Tak otrzymane hybrydowe antypireny wprowadzone zostały do wybranych tworzyw: poliamidu 6, polietylenu, polipropylenu, polistyrenu, żywic poliestrowych, epoksydowych. Zmodyfikowane tworzywa zbadane zostały pod względem ograniczenia palności (palność pionowa, pozioma, wskaźnik tlenowy). Ponadto zbadany został wpływ zastosowanych hybrydowych antypirenów na właściwości mechaniczne tworzyw. Dokonano zgłoszeń patentowych: P-404282 (2013), P-401343 (2012), P-400381 (2012), P-400297 9 (2012), P-400296 (2012). Wyniki badań są na bieżąco popularyzowane w formie publikacji oraz wystąpień na konferencjach naukowych.