English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Nastaj, K. Wilczyński

Optymalizacja procesu wytłaczania jednoślimakowego tworzyw polimerowych – badania symulacyjne

Polimery 2018, nr 4, 297


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.4.7

Streszczenie
Opracowano metodę optymalizacji wytłaczania jednoślimakowego tworzyw polimerowych na podstawie modelu komputerowego procesu z zastosowaniem technik ewolucyjnych (algorytmów genetycznych). Wykorzystano program symulacji procesu wytłaczania GSEM (Global Screw Extrusion Model) stanowiący źródło danych do optymalizacji oraz, specjalnie w tym celu opracowany, program optymalizacji ewolucyjnej GASEO – narzędzie optymalizacji. Na podstawie badań symulacyjnych dokonano optymalizacji wybranych parametrów wytłaczania – prędkości obrotowej ślimaka i długości strefy dozowania ślimaka – wg kryterium maksymalnej wydajności i minimalnej mocy procesu.

Słowa kluczowe: wytłaczanie jednoślimakowe, optymalizacja, modelowanie

e-mail: k.wilczynski@wip.pw.edu.pl


A. Nastaj, K. Wilczyński (1.45 MB)
Optymalizacja procesu wytłaczania jednoślimakowego tworzyw polimerowych – badania symulacyjne