English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Nastaj

Optymalizacja procesu wytłaczania jednoślimakowego tworzyw polimerowych z dozowanym zasilaniem – badania doświadczalne

Polimery 2020, nr 5, 380


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.5.6

Streszczenie

Wykonano badania optymalizacyjne procesu wytłaczania jednoślimakowego tworzyw polimerowych z dozowanym zasilaniem wytłaczarki.Przeprowadzono doświadczalną optymalizację wybranych parametrów wytłaczania:prędkości obrotowej ślimaka i długości strefy dozowania ślimaka według kryteriów maksymalnej wydajności i minimalnego natężenia prądu silnika wytłaczarki. Stwierdzono, że optymalizacja na podstawie badań doświadczalnych jest kosztowna i czasochłonna. Wstępnie zaproponowano optymalizację wytłaczania na podstawie badań symulacyjnych procesu zużyciem technik ewolucyjnych(algorytmów genetycznych). W tym celu zastosowano opracowany program symulacji wytłaczania GSEM. Wyniki badań optymalizacyjnych na podstawie specjalnie zbudowanego programu optymalizacji ewolucyjnej GASEO zostaną przedstawione w części drugiej artykułu.


Słowa kluczowe: wytłaczanie jednoślimakowe, optymalizacja, modelowanie
A. Nastaj (877.3 KB)
Optymalizacja procesu wytłaczania jednoślimakowego tworzyw polimerowych z dozowanym zasilaniem – badania doświadczalne