English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. Adamus, P. Kurcok, I. Radecka, M. Kowalczuk

Otrzymywanie bioaktywnych oligomerów z naturalnych biopoliestrów
i ich syntetycznych analogów (j.ang.)

Polimery 2017, nr 4, 317


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.317

Streszczenie
Przedstawiono przegląd aktualnych wyników badań dotyczących bioaktywnych oligomerów otrzymywanych z naturalnych alifatycznych ko-poliestrów (PHA) oraz ich syntetycznych analogów, uzyskanych na drodze anionowej polimeryzacji z otwarciem pierścienia (ROP) β-podstawionych β-laktonów. Omówiono ścieżki syntezy tych oligomerów opracowane głównie przez polskich badaczy. Zaprezentowane metody umożliwiają projektowanie nowych biodegradowalnych, a zarazem bioaktywnych oligomerów mogących znaleźć różnorodne zastosowania w medycynie, przemyśle kosmetycznym i agrochemii.
Słowa kluczowe: poliester alifatyczny, anionowa polimeryzacja, oligomer bioaktywny, β-podstawiony β-lakton
e-mail: marek.kowalczuk@cmpw-pan.edu.pl
G. Adamus, P. Kurcok, I. Radecka, M. Kowalczuk (614.8 KB)
Otrzymywanie bioaktywnych oligomerów z naturalnych biopoliestrów i ich syntetycznych analogów (j.ang.)