English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Bogdał, J. Pielichowski, P. Penczek, J. Górczyk, G. Kowalski

Otrzymywanie wielkocząsteczkowych żywic epoksydowych za pomocą mikrofal - Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

Polimery 2002, nr 11-12, 842


Streszczenie

Przedstawiono nową metodę syntezy wielkocząsteczkowych żywic epoksydowych o pożądanej wartości liczby epoksydowej (LE = EV) na drodze reakcji poliaddycji bisfenolu A do małocząsteczkowej żywicy epoksydowej (eter diglicydylowy bisfenolu A, LE = 0,57 mol/100 g), przebiegających pod wpływem promieniowaania mikrofalowego, wobec 2-metyloimidazolu jako katalizatora. Reakcje prowadzono w mikrofalowym reaktorze „Plazmatronika” (Polska), generującym promieniowanie częstotliwości 2,45 GHz i maksymalnej mocy 300 W. W celach porównawczych wykonano serię analogicznych syntez w warunkach konwencjonalnego sposobu ogrzewania mieszaniny reakcyjnej. Określono wartości LE, Mn, Mw i Mw/Mn produktów (tabela 1). Największą zaletą omawianej metody syntezy jest ok. dwukrotne skrócenie czasu reakcji w porównaniu z czasem trwania analogicznych syntez prowadzonych w warunkach ogrzewania konwencjonalnego.


Słowa kluczowe: promieniowanie mikrofalowe, żywice epoksydowe, poliaddycja, czas reakcji
D. Bogdał, J. Pielichowski, P. Penczek, J. Górczyk, G. Kowalski (134.3 KB)
Otrzymywanie wielkocząsteczkowych żywic epoksydowych za pomocą mikrofal - Komunikat szybkiego druku (j. ang.)