English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Żakowska

Oznaczanie udziału surowców odnawialnych w polimerowych materiałach opakowaniowych

Polimery 2014, nr 3, 227


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.227

Streszczenie

Przedstawiono wyniki oceny materiałów opakowaniowych pod względem zawartości w ich budowie izotopu węgla 14C, świadczącej o udziale surowców odnawialnych w procesie wytwarzania badanych polimerów. Badania stanowiły wstępny etap działań zmierzających do opracowania systemu certyfikacji materiałów opakowaniowych, służącego szeroko pojętej ochronie środowiska.


Słowa kluczowe: polimerowe materiały opakowaniowe, surowce odnawialne, metoda C-14

H. Żakowska (136.6 KB)
Oznaczanie udziału surowców odnawialnych w polimerowych materiałach opakowaniowych