English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Wei, S. Bocchini, G. Camino

Palność i właściwości termiczne kompozytów polilaktyd/ekspandowalny grafit (j. ang.)Polimery 2013, nr 5, 361


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.361

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem zdolnego do ekspandowania grafitu do uniepalniania polilaktydu (PLA). W tym celu za pomocą wytłaczarki dwuślimakowej sporządzono mieszanki PLA z dodatkiem 1, 5 lub 10 % mas. ekspandowalnego grafitu interkalowanego kwasem siarkowym (GR). Otrzymane próbki badano metodą termograwimetryczną (TGA), a także wykonano pomiary z zastosowaniem kalorymetru stożkowego. Przeprowadzono również testy palności UL-94. Stwierdzono, że najskuteczniej uniepalnionym materiałem spełniającym kryteria klasy palności V-0 jest kompozyt zawierający 5 % mas. GR. Natomiast zapewnienie odpowiedniego zmniejszenia szybkości wydzielania ciepła (HRR) wymaga dodania 10 % mas. GR.


Słowa kluczowe: ekspandowalny grafit, polilaktyd, środek uniepalniający, stabilność termiczna

e-mail: sergio.bocchini@iit.it

P. Wei, S. Bocchini, G. Camino (1.31 MB)
Palność i właściwości termiczne kompozytów polilaktyd/ekspandowalny grafit (j. ang.)