English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Rybiński, G. Janowska

Palność oraz inne właściwości materiałów i nanomateriałów elastomerowych.

Cz. I. Nanokompozyty elastomerowe z montmorylonitem lub haloizytem

Polimery 2013, nr 5, 327


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.327

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury uwzględniający doniesienia z badań własnych autorów, dotyczący stabilności termicznej, palności oraz właściwości mechanicznych nanokompozytów elastomerowych zawierających: glinkę montmorylonitową lub nanorurki haloizytu. Rozkład termiczny nanokompozytów elastomerowych rozpatrywano biorąc pod uwagę rodzaj, ilość oraz barierowość nanododatku, strukturę warstwy węglowej a także oddziaływania pomiędzy nanododatkiem a reaktywnymi grupami w elastomerze.


Słowa kluczowe: elastomery, montmorylonit, haloizyt, właściwości termiczne, mechaniczne, palność

e-mail: przemyslaw.rybinski@ujk.edu.pl

P. Rybiński, G. Janowska (689.4 KB)
P. Rybiński, G. Janowska — Palność oraz inne właściwości materiałów i nanomateriałów elastomerowych. Cz. I. Nanokompozyty elastomerowe z montmorylonitem lub haloizytem