English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. Janowska, L. Ślusarski

Palność wulkanizatów cis-1,4-polibutadienu

Polimery 2000, nr 6, 411


Streszczenie

Przedstawiono wpływ antypirenów, takich jak tritlenek antymonu, chloroparafina, mieszaniny Sb2O3 z chloroparafiną o różnym składzie, heksabromobenzen, cyjanuran melaminy, wodorotlenek glinu oraz polifosforan amonowo-melaminowy, na palność wulkanizatów cis-1,4-polibutadienu usieciowanych wodorotlenkiem dikumylu, określaną metodami wskaźnika tlenowego i termowizji (tab. 1) oraz jako czas spalania w powietrzu. Określano również ciepło spalania wulkanizatów w bombie kalorymetrycznej. Gdy uwzględnia się wartości wskaźnika tlenowego (tab. 2), największy wpływ na zmniejszenie palności wulkanizatów cis-1,4-polibutadienu wywiera heksabromobenzen i wodorotlenek glinu. Zastosowanie wodorotlenku glinu (100 phr) pozwoliło na otrzymanie wulkanizatów gasnących natychmiast po usunięciu źródła ognia. Nie stwierdzono występowania zależności pomiędzy wartościami wskaźnika tlenowego a ciepłem spalania wulkanizatów (tab. 4). Obecność antypirenów, z wyjątkiem chloroparafiny, powoduje wyraźny spadek maksymalnej temperatury płomienia badanych wulkanizatów (tab. 3).
Słowa kluczowe: wulkanizaty cis-1,4-polibutadienu, palność, antypireny, ciepło spalania
G. Janowska, L. Ślusarski (395 KB)
Palność wulkanizatów cis-1,4-polibutadienu