English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Szczesiak, M. Kowalik, M. Cader, P. Pyrzanowski

Parametryczny model numeryczny do predykcji właściwości mechanicznych struktur
wytwarzanych w technologii FDM z materiałów polimerowych

Polimery 2018, nr 9, 626


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.9.7

Streszczenie
Przedstawiono badania nowego modelu numerycznego służącego do przewidywania właściwości mechanicznych struktur wytwarzanych w technologii fused deposition modeling (FDM). Model zaimplementowany w metodzie elementów skończonych odwzorowuje strukturę wewnętrzną badanego materiału na podstawie zadanych parametrów wytwarzania, takich jak: wysokość warstwy, odstęp między ścieżkami,orientacja kolejnych warstw. Oprócz analiz numerycznych przeprowadzono badania doświadczalne kształtek wytworzonych z ABS-M30 (Stratasys Ltd.), na ich podstawie wyznaczono moduły sprężystości podłużnej w trzech kierunkach i porównano je z wynikami uzyskanymi z modelu numerycznego. Różnice w wartościach modułów wyznaczonych na podstawie analiz numerycznych i badań doświadczalnych mieściły się w przedziale 0,79–6,19 %, w zależności od kierunku obciążenia. Tak niewielkie wartości błędów pozwalają na stwierdzenie, że przedstawiony model nadaje się do szacowania sztywności elementów wytwarzanych z wykorzystaniem technologii FDM.

Słowa kluczowe: ABS, technologia FDM, szybkie prototypowanie, przewidywanie właściwości ­mechanicznych, modelowanie numeryczne

e-mail: rszczesiak@meil.pw.edu.pl

R. Szczesiak, M. Kowalik, M. Cader, P. Pyrzanowski (523.5 KB)
Parametryczny model numeryczny do predykcji właściwości mechanicznych struktur wytwarzanych w technologii FDM z materiałów polimerowych