English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Horák, H. Beneš

Pianki poliuretanowe wytworzone na bazie recyklowanych polioli

pochodzących z olejów naturalnych (j. ang.)

Polimery 2015, nr 9, 579


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.579

Streszczenie

Elastyczne pianki poliuretanowe (PUR) poddano chemicznemu recyklingowi za pomocą dwóch rodzajów oleochemicznych polioli na bazie oleju rzepakowego i odpadowego oleju rybnego. W wyniku reakcji (200 °C, 2h) hydroksylowych grup funkcyjnych oleochemicznych polioli z grupami uretanowymi i dipodstawionymi mocznikowymi, obecnymi w piankach PUR, otrzymano ciekłe recyklowane poliole o liczbie hydroksylowej 175 mg KOH/g. Półsztywne pianki poliuretanowe, o małej gęstości pozornej w zakresie 30—50 kg/m3, wytworzone zostały jedynie z polioli recyklowanych, bez dodatku dostępnych w handlu polioli. Swoją strukturę zawdzięczają obecności miękkich segmentów łańcuchów kwasów tłuszczowych.
Słowa kluczowe: pianki poliuretanowe, recyklowane poliole, olej rzepakowy, olej rybny, recykling
e-mail: benesh@imc.cas.cz
P. Horák, H. Beneš (1.82 MB)
Pianki poliuretanowe wytworzone na bazie recyklowanych polioli pochodzących z olejów naturalnych (j. ang.)