English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Stanhope, N. Netzel

Plastyfikatory benzoesanowe – wpływ na środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo

pod względem zdrowotnym (j. ang.)

Polimery 2003, nr 6, 421


Streszczenie

Opracowanie dotyczy charakterystyki stosunkowo nowego plastyfikatora „Benzoflex® 2088” (firmy Velsicol Chemical Corporation) stanowiącego kompozycję złożoną z trzech znanych plastyfikatorów benzoesanowych: dibenzoesanów glikolu dietylenowego („Benzoflex® 2-45”), glikolu dipropylenowego („Benzoflex® 9-88”) i glikolu trietylenowego („Benzoflex® S-358”) (por. tab. 1). Ze szczegółowych badań tych składników wynika, że plastyfikator „Benzoflex® 2088” nie stwarza zagrożeń zdrowotnych (np. wartość dawki śmiertelnej LD50 wynosi aż 3–5 g/kg masy ciała). Przedstawiono też m.in. dane dotyczące jego aktywności estrogenicznej, metabolizmu, toksyczności w stosunku do niektórych organizmów żyjących w środowisku wodnym (tabela 3) oraz podatności na biodegradację. Badany plastyfikator nie wykazuje tendencji do akumulowania się w organizmie i ulega szybkiej degradacji w środowisku naturalnym.


Słowa kluczowe: plastyfikator benzoesanowy „Benzoflex® 2088”, bezpieczeństwo pod względem zdrowotnym, wpływ na środowisko naturalne
B. Stanhope, N. Netzel (674.9 KB)
Plastyfikatory benzoesanowe – wpływ na środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo pod względem zdrowotnym (j. ang.)