English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Woskowicz, M. Łożyńska, A. Kowalik-Klimczak, J. Kacprzyńska-Gołacka, E. Osuch-Słomka, A. Piasek, L. Gradoń

Plazmowa depozycja antybakteryjnych powłok srebra i miedzi na powierzchni polipropylenu (j. ang.)

Polimery 2020, nr 1, 33


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.1.5

Streszczenie

Niniejsza praca dotyczy plazmowej obróbki powierzchni polipropylenu (PP) przy użyciu miedzi (Cu) i srebra (Ag) oraz ich tlenków. Powłoki Cu, CuO, Agi AgO, wytworzone na powierzchni PP metodą rozpylania magnetronowego MS-PVD, zbadano pod względem morfologii, składu, stabilności i właściwości antybakteryjnych. Materiały powierzchniowo zmodyfikowane przy użyciu Cu i CuO charakteryzowały się najsilniejszymi właściwościami przeciwbakteryjnymi i najmniejszą stabilnością i trwałością w środowisku wodnym. Powłoka AgO wykazywała najmniejszą stabilność w warunkach wodnych i silną aktywność przeciwbakteryjną, natomiast powłoka Ag wykazywała największą stabilność, a zarazem najsłabsze działanie przeciwbakteryjne. Uzyskane wyniki wskazują, że uwalniane z naniesionych powłok jony, nawet w niewielkim stężeniu, wykazują silne działanie antybakteryjne.


Słowa kluczowe: polipropylen, obróbka plazmowa, srebro, miedź, właściwości antybakteryjne
E. Woskowicz, M. Łożyńska, A. Kowalik-Klimczak, J. Kacprzyńska-Gołacka, E. Osuch-Słomka, A. Piasek, L. Gradoń (1.4 MB)
Plazmowa depozycja antybakteryjnych powłok srebra i miedzi na powierzchni polipropylenu (j. ang.)