English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Sikora, E. Bociąga

Podobieństwo przepływów tworzyw polimerowych w kanałach narzędzi przetwórczych

Polimery 2003, nr 11-12, 753


Streszczenie

Rozpatrzono zagadnienie modelowania zjawisk związanych z przepływem tworzyw polimerowych w kanałach narzędzi przetwórczych z punktu widzenia możliwości odniesienia wyników modelowania do obiektów rzeczywistych, czyli zachowania wymagań teorii podobieństwa. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na procesy reologiczne oraz cieplne i wykorzystywane do określania ich podobieństwa liczby kryterialne. Spośród takich liczb scharakteryzowano liczbę Reynoldsa, Webera, Grashoffa, Fouriera, Pecleta, Prandtla, Nusselta, Graetza, Brinkmana i Biota.


Słowa kluczowe: kanały narzędzi przetwórczych, przepływ tworzyw polimerowych, modelowanie, liczby kryterialne
R. Sikora, E. Bociąga (1.97 MB)
Podobieństwo przepływów tworzyw polimerowych w kanałach narzędzi przetwórczych