English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M.S. Alwani, A. Khalil, Md N. Islam, W.O.W. Nadirah, R. Dungani

Podstawowa ocena włókien liści ananasa jako wzmocnienia w biokompozytach (j. ang.)

Polimery 2014, nr 11/12, 798


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.798

Streszczenie

Omówiono podstawowe badania włókien liści ananasa przeprowadzone metodami: mikroskopii świetlnej, skaningowej mikroskopii elektronowej z rozpraszaniem energii promieniowania rentgenowskiego, transmisyjnej mikroskopii elektronowej oraz spektroskopii Ramana. Badania obejmowały morfologię, architekturę komórki, oraz zawartość i rozkład ligniny w liściu. Mikroskopia świetlna i skaningowa mikroskopia elektronowa wykazały, że wiązki naczyniowe są losowo rozłożone w przekroju poprzecznym liścia ananasa i składają się z komórek sklerenchymii, naczyń łyka i komórek miąższu. Powierzchnię włókien pokrywa rogowa warstwa hydrofobowa, złożona z ligniny, krzemionki, wosków i mieszaniny innych materiałów ścianek komórkowych. Badania potwierdziły nanokompozytową strukturę ściany komórkowej, którą stanowią typowe warstwy ścian komórkowych pierwotnych i wtórnych. Stężenie ligniny w narożach komórek było większe niż w środku lameli i ścianie wtórnej. Przeprowadzone badania umożliwiają zrozumienie budowy i wynikających z niej właściwości włókien liści ananasa i ułatwiają projektowanie polimerowych biokompozytów z udziałem takich włókien.


Słowa kluczowe: włókna liści ananasa, morfologia powierzchni liścia, budowa anatomiczna, ściana komórkowa, biokompozytykleje silikonowe (Si-PSA), adhezja, kohezja, przylepność, sieciowanie termiczne, nadtlenek benzoilu, nadtlenek dichlorobenzoilu


e-mail: akhalilhps@gmail.com

M.S. Alwani, A. Khalil, Md N. Islam, W.O.W. Nadirah, R. Dungani (1.66 MB)
Podstawowa ocena włókien liści ananasa jako wzmocnienia w biokompozytach (j. ang.)