English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Mojsiewicz-Pieńkowska, J. Łukasiak

Polidimetylosiloksany w środowisku człowieka

Polimery 2003, nr 6, 403


Streszczenie

Przedstawiono ogólną charakterystykę polidimetylosiloksanów (PDMS) i ich specyficzne właściwości. Szczegółowo omówiono obszary kontaktowania się człowieka z PDMS (farmacja, medycyna, zywność, kosmetyka). Szczególną uwagę zwrócono na problemy toksykologiczne związane ze stosowaniem PDMS, podkreślając przy tym konieczność rozwoju technik identyfikacji i oznaczania PDMS w preparatach farmaceutycznych, żywności oraz próbkach biologicznych. Podano przykłady zastosowania do tych celów metod IR, FT-JR, ATR FT-JR, ASA, NMR, GC/AED oraz G C/MS.


Słowa kluczowe: polidimetylosiloksany, silikony, właściwości, zastosowanie, oznaczanie, kontrola zawartości
K. Mojsiewicz-Pieńkowska, J. Łukasiak (1.34 MB)
Polidimetylosiloksany w środowisku człowieka