English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Jelonek, J. Kasperczyk

Poliestry i poliestrowęglany w systemach kontrolowanego uwalniania leków.

Cz. I. Kontrola uwalniania leków (j. ang.)

Polimery 2013, nr 9, 654


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.654

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczący projektowania systemów kontrolowanego uwalniania leków, opartych na poliestrach lub poliestrowęglanach. Omówiono znaczenie rodzaju i właściwości opracowywanych do tego celu biokompatybilnych nośników, umożliwiających dopasowanie kinetyki uwalniania do określonego leku. Wskazano czynniki wpływające na szybkość uwalniania leków związane ze środowiskiem, postacią leku, rodzajem i właściwościami polimeru użytego w charakterze nośnika, a także z mikrostrukturą łańcuchów polimerowych.


Słowa kluczowe: poliestry, poliwęglany, nośniki leków
e-mail: janusz.kasperczyk@cmpw-pan.edu.pl
K. Jelonek, J. Kasperczyk (1.14 MB)
Poliestry i poliestrowęglany w systemach kontrolowanego uwalniania leków. Cz. I. Kontrola uwalniania leków (j. ang.)