English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Kurcok, M. Kawalec, M. Sobota, M. Michalak, M. Kwiecień, S. Jurczyk

Polihydroksyalkaniany – zastosowanie i recykling

Polimery 2017, nr 5, 364


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.364

Streszczenie
Problem wszechobecnych odpadów z niebiodegradowalnych tworzyw polimerowych generuje konieczność poszukiwania materiałów alternatywnych, utylizowanych po użyciu na drodze biodegradacji w wyniku kompostowania. Takimi tworzywami są biotworzywa zawierające polihydro­ksy­alkaniany – biodegradowalne biopoliestry – otrzymywane metodą fermentacji substratów pochodzących ze źródeł odnawialnych. Mogą one stanowić cenny surowiec do wytwarzania substancji pochodzenia naturalnego lub oligomerycznych produktów o zróżnicowanej strukturze łańcucha i różnych grupach końcowych, przydatnych np. jako nośniki leków.
Słowa kluczowe: polihydroksyalkaniany, poli(3-hydroksymaślan), recykling
e-mail: piotr.kurcok@cmpw-pan.edu.pl
P. Kurcok, M. Kawalec, M. Sobota, M. Michalak, M. Kwiecień, S. Jurczyk (475.6 KB)
Polihydroksyalkaniany – zastosowanie i recykling