English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Steinborn-Rogulska, G. Rokicki

Polikondensacja w stanie stałym — metoda otrzymywania polimerów

o dużym ciężarze cząsteczkowym.

Cz. I. Parametry wpływające na przebieg procesu (j. ang.)

Polimery 2013, nr 1, 3


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.003


Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczący polikondensacji w stanie stałym (SSP). SSP jest konkurencyjną metodą syntezy w stosunku do tradycyjnej polikondensacji w stopie. Za jej pomocą można otrzymywać polimery o dużym ciężarze cząsteczkowym, a co za tym idzie, o konkurencyjnych właściwościach. Synteza polega na ogrzewaniu wcześniej otrzymanego, rozdrobnionego i poddanego procesowi krystalizacji, prepolimeru w temperaturze pomiędzy temperaturą zeszklenia (Tg) a temperaturą topnienia częściowo krystalicznego polimeru (Tm). Proces odbywa się w atmosferze przepływającego gazu obojętnego, bądź pod obniżonym ciśnieniem. Zastosowanie obniżonej temperatury, w stosunku do stosowanej w metodzie polikondensacji w stopie, ogranicza udział zarówno reakcji ubocznych, jak i termicznej degradacji produktu. Poza tym proces ten nie wymaga skomplikowanej aparatury, a ze względu na niestosowanie rozpuszczalników organicznych jest przyjazny dla środowiska. Jednakże podczas prowadzenia procesu (na skutek obecności wilgoci, małocząsteczkowych produktów ubocznych lub małego udziału fazy krystalicznej) może dochodzić do sklejania się cząstek polimeru. Wtedy reakcja przebiega już nie w stanie stałym, lecz w stopie i zwiększa się udział reakcji z udziałem wiązań ze środkowych części łańcuchów, co nie prowadzi do wzrostu ciężaru cząsteczkowego, a jedynie do redystrybucji długości łańcuchów. W niniejszej pracy przedstawiono podstawy procesu SSP i jego zalety w porównaniu z innymi metodami prowadzenia polikondensacji. Opisano, jakiego typu polimery można otrzymywać tą metodą. Poza tym wyjaśniono, jakie czynniki mają wpływ na przebieg procesu, ciężar cząsteczkowy i właściwości produktów końcowych.


Słowa kluczowe: polikondensacja w stanie stałym, krystaliczność, poliamidy, poliestry, poliwęglany, poli(kwas mlekowy)

e-mail: gabro@ch.pw.edu.pl

I. Steinborn-Rogulska, G. Rokicki (148.6 KB)
Polikondensacja w stanie stałym — metoda otrzymywania polimerów o dużym ciężarze cząsteczkowym. Cz. I. Parametry wpływające na przebieg procesu (j. ang.)