English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Steinborn-Rogulska, G. Rokicki

Polikondensacja w stanie stałym (SSP) — metoda otrzymywania polimerów

o dużym ciężarze cząsteczkowym. Cz. II. Synteza polilaktydu i poliglikolidu metodą SSP (j. ang.)

Polimery 2013, nr 2, 85


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.085


Streszczenie

Polikondensacja w stanie stałym (ang. solid-state polycondensation, SSP) jest konkurencyjną metodą syntezy polimerów semikrystalicznych w stosunku do tradycyjnej polikondensacji prowadzonej w stopie. Za jej pomocą można otrzymywać polimery o dużym ciężarze cząsteczkowym w łagodniejszych warunkach w stosunku do metody w stopie, co skutkuje ograniczeniem reakcji ubocznych prowadzących do degradacji polimeru. W niniejszej pracy omówiono otrzymywanie metodą SSP wielkocząsteczkowego poli(kwasu mlekowego) (PLA) oraz poli(kwasu glikolowego) (PGA) — polimerów o rosnącym znaczeniu w kontekście ochrony środowiska naturalnego i zastosowań w medycynie. Polikondensacja w stanie stałym zachodzi według modelu dwufazowego. Reakcja między grupami końcowymi łańcuchów zachodzi w fazie amorficznej częściowo krystalicznego polimeru, a powstające produkty uboczne są usuwane z fazy amorficznej dzięki zastosowaniu przepływu gazu obojętnego lub obniżonego ciśnienia. Opisano również aparaturę jaka jest najczęściej wykorzystywana w tym procesie.


Słowa kluczowe: polikondensacja w stanie stałym, polilaktyd, poliglikolid, model dwufazowy

e-mail: gabro@ch.pw.edu.pl

I. Steinborn-Rogulska, G. Rokicki (302.6 KB)
Polikondensacja w stanie stałym (SSP) — metoda otrzymywania polimerów o dużym ciężarze cząsteczkowym. Cz. II. Synteza polilaktydu i poliglikolidu metodą SSP (j. ang.)