English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Rajewski, P. Łobodzin, P. Gierycz

Polimerowa membrana inkluzyjna z trioctanu celulozy (CTA)

plastyfikowanego eterem 2-nitrofenylooktylowym

Polimery 2015, nr 2, 118


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.118

Streszczenie

Przedstawiono budowę polimerowej membrany inkluzyjnej (PIM) z matrycą z trioctanu celulozy (CTA) oraz jej zastosowanie do wydzielania jonów chromu(III) z roztworów wodnych. Efektywność transportu jonów Cr(III) wbadanym układzie była uwarunkowana stężeniem w membranie przenośnika jonów kwasu di(2-etyloheksylo)fosforowego (D2EHPA). Badany układ pracujący stabilnie w procesach prowadzonych cyklicznie, może być również wykorzystany do selektywnego wydzielania jonów Cr(III) z mieszaniny jonów Cr(III)/Cr(VI).


Słowa kluczowe: polimerowa membrana inkluzyjna, trioctan celulozy, eter 2-nitrofenylooktylowy, chrom, przenośniki jonów


e-mail: j.rajewski@ichip.pw.edu.pl

J. Rajewski, P. Łobodzin, P. Gierycz (1.08 MB)
Polimerowa membrana inkluzyjna z trioctanu celulozy (CTA) plastyfikowanego eterem 2-nitrofenylooktylowym