English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Malinowski, A. Iwan

Polimerowe ogniwa paliwowe. Cz. II. Rodzaje polimerów oraz zastosowania

Polimery 2014, nr 10, 708


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.708

Streszczenie

Artykuł stanowi II cz. pracy przeglądowej dotyczącej polimerowych ogniw paliwowych (fuel cells). Omówiono rodzaje polimerów wykorzystywanych w ogniwach paliwowych: polimery fluorowane, polimery sulfonowane i polimery aromatyczne oraz praktyczne zastosowania w skonstruowanych na ich podstawie ogniwach. Opisano zalety i wady omawianych polimerów w kontekście ich aplikacji w ogniwach paliwowych. Przedstawiono możliwości tworzenia mieszanek polimerowych na bazie polimerów [Nafion®, poli(fluorek winylidenu) (PVDF), poli(2,6-dimetylo-1,4-tlenek fenylenu) (PPO)] i polibenzimidazoli (PBI) oraz domieszek zarówno organicznych (imidazol, dietyloamina, PBI), jak i nieorganicznych (ZrP, SiO2, TiO2, BPO4, H3PO4, Sn0,95Al0,05P2O7-PxOy, CsHSO4). Podano przykłady aplikacji ogniw paliwowych z podziałem ze względu na sposób ich wykorzystania: mobilny, stacjonarny i na potrzeby transportu.


Słowa kluczowe: polimery, wodór, ogniwa paliwowe z elektrolitem polimerowym, zastosowania ogniw paliwowych
e-mail: a.iwan@iel.wroc.pl

M. Malinowski, A. Iwan (665.2 KB)
Polimerowe ogniwa paliwowe. Cz. II. Rodzaje polimerów oraz zastosowania