English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Wysocki, M. Gaczoł, R. Wiśniowski

Polimerowy środek strukturotwórczy do sporządzania płuczki wiertniczej (j. ang.)

Polimery 2020, nr 2, 136


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.2.7

Streszczenie

Opisano parametry technologiczne opracowanej na WWNiG AGH w Krakowie płuczki bazowej (BFP), która stanowi podstawę kompletnego systemu płuczkowego umożliwiającego odwiercenie otworu o dowolnej długości (w tym również otworów kierunkowych i horyzontalnych) bez konieczności wymiany płuczki. Płuczka BFP jest przeznaczona do zastosowania jako środek strukturotwórczy, pozwalający na zawieszenie w nim pozostałych surowców płuczkowych. Płuczka BFP charakteryzuje się niewielkimi wartościami lepkości plastycznej, w dużym zakresie stężeń, i polepszonymi właściwościami wytrzymałościowymi (Yield Point, Geles), a parametry te można łatwo regulować. Jest odporna na zasolenie jonami jedno- i dwuwartościowymi oraz na podwyższoną temperaturę. Może znaleźć zastosowanie w przemyśle wiertniczym.


Słowa kluczowe: płuczka wiertnicza, płuczka wodnodyspersyjna, polimery
S. Wysocki, M. Gaczoł, R. Wiśniowski (1.04 MB)
Polimerowy środek strukturotwórczy do sporządzania płuczki wiertniczej (j. ang.)