English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Budnicka, A. Gadomska-Gajadhur, P. Ruśkowski, L. Synoradzki

Polimery biodegradowalne w leczeniu gruźlicy.
Cz. I. Epidemiologia, terapia i metody leczenia

Polimery 2017, nr 10, 711


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.711

Streszczenie
Artykuł stanowi obszerny przegląd literatury dotyczącej sposobów leczenia gruźlicy oraz aktualnych problemów i wymagań współczesnej terapii tej choroby. Omówiono systemy kontrolowanego uwalniania substancji aktywnej (ang. drug delivery system, DDS) wykorzystujące jako nośniki leku różne matryce polimerowe. Opisano formy DDS mające potencjalne zastosowanie w zwalczaniu gruźlicy.
Słowa kluczowe: gruźlica, systemy dostarczania leków (DDS), nanocząstki, leki przeciwgruźlicze
e-mail: pawel.ruskowski@ch.pw.edu.pl
M. Budnicka, A. Gadomska-Gajadhur, P. Ruśkowski, L. Synoradzki (1.01 MB)
Polimery biodegradowalne w leczeniu gruźlicy. Cz. I. Epidemiologia, terapia i metody leczenia