English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Budnicka, A. Gadomska-Gajadhur, P. Ruśkowski, L. Synoradzki

Polimery biodegradowalne w leczeniu gruźlicy.

Cz. II. Wymagania i charakterystyka materiałów

Polimery 2018, nr 1, 3


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.1.1

Streszczenie
Artykuł stanowi część II przeglądu literaturowego dotyczącego zastosowań polimerów biodegradowalnych w leczeniu gruźlicy. Scharakteryzowano wybrane biodegradowalne polimery wykorzystywane w medycynie, również w systemach kontrolowanego uwalniania substancji aktywnej (DDS). Opisano ich właściwości, metody syntezy i wymagania, które muszą spełniać w określonych zastosowaniach. Ze względu na skuteczność w systemach DDS, wskazano na ich potencjalne wykorzystanie jako nośniki polimerowe substancji przeciwgruźliczych.
Słowa kluczowe: polilaktyd, polikaprolakton, poliglikolid, polihydroksyalkaniany, polibezwodniki, poliortoestry
e-mail: pawel.ruskowski@ch.pw.edu.pl
M. Budnicka, A. Gadomska-Gajadhur, P. Ruśkowski, L. Synoradzki (664.1 KB)
Polimery biodegradowalne w leczeniu gruźlicy. Cz. II. Wymagania i charakterystyka materiałów