English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Kuciel, P. Kuźniar, M. Nykiel

Polimery biodegradowalne w strumieniu odpadów zmieszanych –
problemy recyklingu polietylenowych materiałów opakowaniowych (j.ang.)

Polimery 2018, nr 1, 31


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.1.5

Streszczenie
Celem przeprowadzonych badań było wskazanie konsekwencji niezamierzonego zmieszania podczas recyklingu poliolefin i polimerowych materiałów biodegradowalnych. Ocenie poddano mieszaniny polietylenu dużej gęstości (PE-HD) i dwóch dostępnych na rynku biopolimerów przeznaczonych do wyrobu opakowań. Określano ich właściwości mechaniczne i termiczne, absorpcję wody i mikrostrukturę. Właściwości mieszanin wyraźnie gorsze w porównaniu z nienapełnionym polietylenem i biopolimerami stanowią czynnik ostrzegający przed nierozważną gospodarką odpadami biodegradowalnymi.
Słowa kluczowe: biopolimery, biodegradacja, recykling mechaniczny, poliolefiny
e-mail: stask@mech.pk.edu.pl
S. Kuciel, P. Kuźniar, M. Nykiel (1.26 MB)
Polimery biodegradowalne w strumieniu odpadów zmieszanych – problemy recyklingu polietylenowych materiałów opakowaniowych (j.ang.)