English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 2/2020

L. Wianowski, A. Białkowska, L. Dobrowolski, I. Zarzyka 2020-01-09
Fizyczne środki spieniające stosowane do poliuretanów (j.ang.)

>>>

M. Burzynski, S. Paszkiewicz, E. Piesowicz, I. Irska, K. Dydek, A. Boczkowska, S. Wysocki, J. Sieminski 2020-01-09
Wpływ dodatku nanorurek węglowych oraz nanorurek haloizytowych na otrzymywanie oraz charakterystyki reologiczne liniowego polietylenu małej gęstości (j. ang.)

>>>

A. Kościuszko, P. Czyżewski, Ł. Wajer, A. Ościak, M. Bieliński 2020-01-09
Właściwości kompozytów polipropylenowych napełnionych odpadową mikrokrzemionką (j. ang.)

>>>

M. Noryani, M. S. Sapuan, M. T. Mastura, M. M. Y. Zuhri, E. S. Zainudin 2020-01-09
Wnioskowanie statystyczne w wyborze materiału osnowy polimerowej kompozytów z włóknami naturalnymi (j.ang.)

>>>

N. M. Nurazzi, A. Khalina, M. Chandrasekar, H. A. Aisyah, S. A. Rafiqah, R. A. Ilyas, Z. M. Hanafee 2020-01-09
Wpływ orientacji włókien palmy cukrowej i ich zawartości na właściwości mechaniczne i termiczne kompozytów na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (j. ang.)

>>>

J. Wojturska 2020-01-09
Wpływ budowy chemicznej przedłużacza łańcucha na degradację enzymatyczną elastomerów poliuretanowych otrzymanych z wykorzystaniem węglowodanów (j. ang.)

>>>

S. Wysocki, M. Gaczoł, R. Wiśniowski 2020-01-09
Polimerowy środek strukturotwórczy do sporządzania płuczki wiertniczej (j. ang.)

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 2/2020) 2020-01-09